مبدل حرارتی استیل

ظرفیت تا

 m3

خروجی

inch

ورودی

inch

ارتفاع

cm

قطر

cm

Kcal/h

KW

Ft2

20

1.5

1.5

26

13

18000

20

9

45

1.5

1.5

41

13

35000

40

18

60

1.5

1.5

62

13

50000

60

27

85

1.5

1.5

82

13

70000

80

36

130

2

1.5

105

16

100000

120

54

180

2

1.5

136

16

140000

160

72

225

2

1.5

166

16

170000

200

90

 


درخواست اطلاعات بیشتر

برای درخواست اطلاعات بیشتر در مورد این محصول فرم زیر را کامل تکمیل نمایید.