نقشه یک

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی استخر را بهمراه کلیه ملزومات مورد نیاز آن را بصورت دقیق و استاندارد انجام داد. البته یکسری از ادوات بصورت option معرفی گردیده و نبود آنها خللی در کار تصفیه و فیلتراسیون انجام نخواهد داد.   (شرکت تهران استخر تولید کننده لوازم استخر ، سونا ، جکوزی ، فواره - آبنما و نماینده ASTRAL در ایران میباشد)...

نقشه دو

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی استخر را بهمراه کلیه ملزومات مورد نیاز آن را بصورت دقیق و استاندارد انجام داد. البته یکسری از ادوات بصورت option معرفی گردیده و نبود آنها خللی در کار تصفیه و فیلتراسیون انجام نخواهد داد.   (شرکت تهران استخر تولید کننده لوازم استخر ، سونا ، جکوزی ، فواره - آبنما و نماینده ASTRAL در ایران میباشد)...

نقشه سه

بواسطه این نقشه میتوان لوله کشی Backwash فیلترهایی را که فاقد mutivalve میباشند را  بصورت کامل انجام داد.   (شرکت تهران استخر تولید کننده لوازم استخر ، سونا ، جکوزی ، فواره - آبنما و نماینده ASTRAL در ایران میباشد)...