نمایندگی ها

فروشگاه تهران
نشانی : ایران - تهران - خیابان سعدی شمالی - شماره 528

تلفن :

   33940123 و 33963364 و 33973418 و 33916775- 21 - 0098 

فکس :

  33997521- 21 - 0098

 


 

نمایندگی مشهد
نشانی : ایران - مشهد - میدان تختی - شماره 132 و 134 - تاسیسات پژنگ
تلفن:
  8429384 - 513 - 0098
  1155099 - 915 - 0098
فکس:
  8433470- 513 - 0098

 


 

نمایندگی شیراز
نشانی : ایران - شیراز - بلوار میزرای شیرازی - ابتدا تاچارا - بلوار بهشت - مجتمع تجاری ارکیده - واحد 13
تلفن:
  6361547 - 713 - 0098
  1128958-  917 - 0098